Programozás alapjai, 2009-2010 őszi félév


IB103g-8
Hétfő 11-14
Irinyi 225 PC-terem
IB103g-23
Csütörtök 11-14
Irinyi 224 PC-terem

A tanszékcsoport honlapján található Tantárgyi követelmények, mindenképpen érdemes elolvasni.
A laboratóriumi gyakorlat látogatása kötelező. Igazolatlan hiányzás esetén a laboratóriumi gyakorlat nem teljesített. A távolmaradás pótlásának nincs lehetősége. Igazolt hiányzás esetén a hallgató köteles a hiányzást követő első gyakorlaton bemutatni az igazolását az oktatónak. Vizsgáról való távollét igazolásánál a TVSZ szerint kell eljárni.
A gyakorlat 3*45=135 perces. Szünetek egyeztetés szerint.
A ZH-kon az azt megelőző hét végéig az előadáson vagy gyakorlaton elhangzott anyag kerül számonkérésre.

Mindenkori óravázlat (folyamatosan bővül, frissítve: 2009.12.01.)


Szorgalmi feladatok


1. gyakorlat (2009. szeptember 7. és 10.)

2. gyakorlat (2009. szeptember 14. és 17.)
 • Linux alapismeretek
 • Linuxos parancsok
 • Órai feladatok, házi feladatok

3. gyakorlat (2009. szeptember 21. és 25.)

4. gyakorlat (2009. szeptember 28. és október 1.)

5. gyakorlat (2009. október 5. és 8.)

6. gyakorlat (2009. október 12. és 15.)
 • C Programozás
  • C preprocesszor
  • enum
  • tömbök
  • sztringek (karaktertömbök)
 • Mindenki regisztráljon a Bírón! (enélkül az 1. nagy ZH nem teljesíthető)
 • A bírón elérhető egy próba ZH feladat, amely az 1. nagy ZH-hoz hasonló típusú feladatokat tartalmaz.
  Mindenki próbálja meg megoldani a feladatokat, a megoldást be lehet küldeni a bíróra.
 • A (legtöbb) órai feladat C forrása (.tar.gz).

7. gyakorlat (2009. október 19. és 22.)
 • 1. nagy ZH

Tavaszi szünet október 26-30, nincs gyakorlat.

8. gyakorlat (2009. november 2. és 5.)
 • C programozás
  • Az egész típus
  • A valós (lebegőpontos) típus
  • Saját típusok definiálása C-ben
  • A sizeof() makró
  • Típussal kapcsolatos feladatok (char)
  • Típussal kapcsolatos feladatok (float/double)
  • Típussal kapcsolatos feladatok (int)
  • printf és scanf formátumok
  • printf és scanf feladatok
  • C pointerek
  • C dinamikus memória kezelés
  • C dinamikus memória, pointer feladatok
  • További feladatok
 • A (legtöbb) órai feladat C forrása (.tar.gz; javítva, kiegészítve: 2009. 11. 03.).
 • 2. mini ZH-ra:
  • Vezérlési szerkezetek (/pub/progalap/vezerles.txt -ben levő ábrák, C kódok alapos áttekintése)
  • Függvények deklarálása
  • Típusok, típusdefiníciók, értékkészletek, túlcsordulás, alulcsordulás
  • nem túl összetett printf, scanf
  • pointerek, dinamikus memória, sizeof(), *, &
  • egyszerű programrészletek írása
  • hibakeresés egy programrészletben

9. gyakorlat (2009. november 9. és 12.)
10. gyakorlat (2009. november 16. és 19.)
11. gyakorlat (2009. november 23. és 25.)
 • Kötelező program
12. gyakorlat (2009. november 30. és december 3.)
 • 2. nagy ZH
  • Pointerek használata
  • Dinamikus memória allokálás (egydimenziós és kétdimenziós tömb)
  • Struktúrákkal kapcsolatos feladatok (különös tekintettel a részecske tömeg összehasonlító függvényre)
  • Valamilyen feladatot ellátó, karaktertömbbel, vagy egész tömbbel dolgóz függvények készítése
  • Egy-két egyszerűbb probléma megoldásának elkészítése
13. gyakorlat (2009. december 7. és 10.)
 • Javítás

Gyakorlatvezetők:


Contact

Quora, Inc.
650 Castro Street
Suite #450
Mountain View, CA, USA

Email: Email

Resume (PDF)

Follow Kornél Csernai on Quora

Github